IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(191) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"

Куррикулум нового курса по выбору «Путешествие по России»: концепция, структура и содержание

Pascari Larisa
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization process of the master’s program in finance

Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea curriculumului modernizat la matematică în colegiu pedagogic „Ion Creangă‖ din Bălți

Crudu Valeria
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe globale în educație și impactul lor asupra dezvoltării învățământului din Republica Moldova

Hadîrcă Maria, Vivdici (Ţîbuleac) Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges of inclusive education in the context of blended learning

Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal

Guţu Vladimir
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic

Marcoci Dima Andreea, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea formativă a curriculumului educației tehnologice privind formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Rotaru Ioana-Corina, Ovcerenco Nadejda
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education

Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Calapod Valeria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea curriculară la informatică

Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation/teaching the information literacy in the university libraries - essential element in the general lifelong learning

Sobetchi Vera, Costin Liudmila, Lupu Viorica
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informaţiei în planurile de învăţământ USARB

Răileanu Ludmila, Staver Mihaela
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea limbii latine prin prisma mixului de marketing

Cepraga Lucia, Bîrsan Svetlana
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к музыкальному репертуару для учащихся начальной школы

Şcegoleva Tatiana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические основы формирования вокально-хоровых компетенций

Ceban A., Şcegoleva Tatiana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptarea curriculară în cazul elevilor cu CES-Posibile strategii și obiective

Cheia Florin
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 191