IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "capital uman"
Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova
Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza eficienței managementului performanțelor la întreprinderile publice şi private din Republica Moldova
Jorovlea Elvira
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alocațiile bugetare pentru educație – o investiție în capital uman
Manole Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora ca exponent vital în condițiile dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Ştîrba Vitalie
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările conceptuale moderne ale investițiilor alternative
Luchian Ivan1, Filip Angela2
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analyse de l'evolution des approches theoriquesconcernant le concept de capital social
Roşca Dorina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea noilor tehnologii în educaţie
Scutelnic Oxana
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţierea studenţilor în procesul studierii disciplinelor informatice
Scutelnic Oxana
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Majorarea productivităţii: condiţie indispensabilă dezvoltării economice în Republica Moldova
Slobozian Dorin
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul educaţional profesional în Republica Moldova
Taragan Raisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea și forța emoțiilor negative
Zagaievschi Corina
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele managementului instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului
Sava Lilia
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 3 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership și eficiență pentru a ajuta tranziția de la capital uman la capital natural
Mitriţa Marcela, Elisievici Irina, Georgescu Raluca Iuliana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul uman și modele de leadership utilizate ca resurse
Georgescu Raluca Iuliana, Elisievici Irina, Mitriţa Marcela
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-59. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învatamântul universitar în fata provocarilor societatii în transformare
Posternac Silvia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul uman și creșterea economică – o introspecție asupra literaturii de specialitate
Oțel Eduard-Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţia în capitalul uman şi performanţa economică
Mateescu Petronela
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea relațiilor dintre competitivitate și capitalul uman
Suslenco Alina
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-43. Vizualizări-1172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cunoştinţelor pe exemplul facultăţii “Relaţii economice internaţionale”, ASEM
Benea-Popuşoi Elina
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele concepţii şi tipuri de capital din economia inovaţională
Leviţcaia Alla, Babenco Elena
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47