IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(160) pentru cuvîntul-cheie "inovaţie"
Calitatea și inovația ca factor de competitivitate a țării
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților
Savcenco Silvia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondurile europene cu capital de risc: concepte și particularități
Bumbac Daniela
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de inovare, mijloc de reducere a costului de producție a micilor antreprenori din sectorul agricol
Gîrneţ Slavic
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea – forma superioară a procesului instructiv-educativ
Cenușe Elena Ramona
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme si metode moderne de activitate a bibliotecilor universitare
Cojocaru Ecaterina
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de formare a competenței de transfer al inovațiilor pedagogice
Balan Aurelia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de cultură inovațională a cadrelor didactice
Pîrău Lucia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard, Godoroja Rita
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația în educație. Reconstrucția epistemologică a pedagogiei
Cristea Sorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-80. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică
Gribincea Alexandru1, Amoun Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala online – provocare pentru profesori și elevi
Mărgărit Corina Emanuela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-99. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea şi analiza indicatorilor inovaţionali
Neculai Cristina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema dezvoltării durabile a economiei globale în contextul globalizării şi a dezvoltării inovaţionale: provocări şi ameninţări
Sakovici Vasilii
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu compаrаt între IMM-urile cu sistem de inovаre şi cele cu sistem trаdiţionаl în România
Popa Valentin
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate
Duca Daniela
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-1157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul venus - o privire intr-un posibil viitor
Caba Cornel
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O scrisoare pierdută“ —comedia păuşlor
Bălăiţă Aurelian
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupţial
Condraticova Liliana, Cercașin Marina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile ca element a securității naționale
Andreeva Tatiana1, Grosu Evghenii2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 160