IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(73) pentru cuvîntul-cheie "resurse umane"
Cine va lucra în agricultura Republicii Moldova?
Certan Simion1, Certan Ion2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinceritatea rapoartelor dezvoltării durabile versus performanţa societăţilor comerciale – studiul de caz pe domeniul exploatării lemnului
Ilie Elena Mihaela, Țincu Carmen
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele umane în agricultura Republicii Moldova
Certan Simion, Certan Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența și eficacitatea instituțiilor publice - instrument de bună guvernare a comunităților locale
Baxan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind gestionarea personalului organizației turistice în Israel
Rabia Hani Abu
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea elementelor de coaching organizational în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
Vaculovschi Elena1, Abramihin Cezara2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor umane din cadrul administrației publice locale din Republica Moldova: probleme și soluții
Boaghi Leonid
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici si reforme de recrutare a resurselor umane în organizaţiile din Republica Moldova
Bunici Nelea
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-73. Vizualizări-1502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor umane în asistenţa medicală primară la nivel de raion
Galbur Oleg, Munteanu Vera
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-1153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizationala
Bruma Viorica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-149. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile ca element a securității naționale
Andreeva Tatiana1, Grosu Evghenii2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea internațională universitară ca element al progresului
Elsaied Ibrahim
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The education system knowledge and tools to improve processes and reduce gaps in society
Amar Ravit
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echipa managerială în condițiile globalizării probleme, performanțe, competențe
Guzun Stela
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul şi logica de formare a procedeelor organizaţionale şi economice utilizate în managementul potenţialului uman
Bunici Nelea
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța, principiile și planificarea angajării resurselor umane
Cărbune Natalia
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea resurselor umane în administrația publică locală
Isac Claudia
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea profesională a resurselor umane în secțiile de statistică medicală în cadrul serviciului spitalicesc
Gangalic Lilian1, Spinei Larisa2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 February, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor umane în educație
Miron Oleg
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-96. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка направлений эффективнного использования кадрового потенциала на SA “Vinuri de Comrat”
Țepeniuc Galina, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 73