IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(151) pentru cuvîntul-cheie "monitoring"
Sporirea eficientei energetice a incubatorului industrial
Tincovan Serghei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 28 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile pe acţiuni cu capital de stat
Morozniuc Ion1, Morozniuc Liliana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul hidrodinamic al apelor freatice pentru localitățile rurale ale Rpublicii Moldova
Moraru Constantin, Iaţco Lilia
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития землеустройства и формирование исследовательских компетенций на фоне создания инновационной инфраструктуры цифровой экономики России
Papaskiri T.
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональные кластерные структуры при формировании стратегии диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора
Litvinov Dmitrii, Lagodienko Vladimir
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eco-economia și analiza instrumentelor de management a calitații mediul
Chirtoca Alexei
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг накопления тяжелых металлов в рыбной продукции
Zubcov Elena, Zubcova Natalia, Bileţchi Lucia, Bulat Dumitru, Bulat Denis
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile monitorizării și evaluării implementării documentelor strategice
Prodan-Şestacov Liubovi
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii ale evaluării politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele abordări privind independența justiției în Republica Moldova
Hudeacova Anastasia, Pîrţac Grigore
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг восточной плодожорки Grapholitha Molesta Busck. (Tortricidae, Lepidoptera) и меры борьбы с ней, в условиях центральной зоны Республики Молдова
Cristman Diana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of monitoring by G.I.S. techniques of the quality of ground water from specific territory. Case study
Biali Gabriela, Morozan Irina, Popovici Nicolae
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 13 / 2007 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verega Grigore12, Stratan Vladimir12, Garbuz Mihai12, Catarău Olesea12
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценивание учебных достижений учащихся по математике с помощью тестового контроля
Polejaev Viktor1, Polejaeva Liudmila2
1 Московский финансово-юридический университет,
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of methods for determining the ototoxicity of drug substances
Spinu Cristina, Lupu Roman, Podgornîi Ana, Nicolai Eugeniu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microclimate status in city hospitals
Nazarciuc Angelica, Mahajna Fahmi Kamal
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența râului Ichel asupra capacității de autopurificare chimică a fluviului Nistru în perioada anilor 2015-2019
Blonschi Vladislav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile microbiologice ale faringelui la copii în evoluţia otitei medii
Diacova Svetlana, Catană Olga, Behta Emilia, Rand Abd Elnour
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История развития и динамика угасания эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Молдове
Moscalic Roman1, Gangal Nicolae2, Balov Svetlana2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Республиканский Ветеринарно-Диагностический Центр
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 151