IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(263) pentru cuvîntul-cheie "Economy"
Арендное сельскохозяйственное землепользование Украины в условиях рыночных отношений
Koliosa L.
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретическая основа концепции финансовой стабильности государства
Traci Dmitrii
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea financiară şi concentrarea producătorilor agricoli
Gherman Olimpiu, Zaharco Silvia
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональные кластерные структуры при формировании стратегии диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора
Litvinov Dmitrii, Lagodienko Vladimir
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малое предпринимательство в структуре рыночной экономики
Derevenchuk Kristina
Измаильский государственный гуманитарный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспериментально-аналитические исследования развития локальной мышечной выносливости у гребцов высокой квалификации на каноэ на общеподготовительном этапе тренировки
Tarnovschii Oleg, Branişte Gheorghe
Государственный университет физического воспитания и спорта
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-68-407-1.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele și provocările IMM-urilor din Republica Moldova
Copacinschi (Serjantu) Cătălina
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investing in real estate in the Republic of Moldova: for and against
Carabet Maria
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente
Ho Jin Han, Nabolsi Airin, Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova
Tofan Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orizontul competitivității în turismul românesc
Guriţă Doina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică
Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi Marketingul inteligent: Promotori ai economiei cunoaşterii în Republica Moldova
Sturza Alexei
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile și funcțiile de bază ale instrumentelor juridico-financiare de protecție a mediului
Ţeruş Ivan
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль виноградно- винодельческой отрасли в экономике и внешней торговле Республики Молдова
Ianioglo Nadejda, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговая стратегия как основа экономического роста компании
Strokina Larisa, Kozlova Marina
Донецкий национальный университет экономики и торговли
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование и использование финансовых ресурсов паевых инвестиционных фондов
Ișmuhametov Tahir, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei pandemice globale asupra economiei Republicii Moldova
Luchian Ivan1, Filip Angela2
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale
Bradu Margareta
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трудовая миграция в Россию: вклад в экономическое развитие
Riazantsev Serghei
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 263