IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(217) pentru cuvîntul-cheie "concept"
Incubatoarele de afaceri în R. Moldova – prioritate strategică pentru dezvoltarea ÎMM-lor
Dodu Aliona
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale
Lavrenciuc Lilia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Школьные сообщества как основа для повышения качества образовательной деятельности
Kurteva Oxana, Marcenco Iu
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Golurile terminologice – o provocare în cadrul traducerii specializate din domeniul învățământului superior
Solovei Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade
Teleucă Marcel12, Jelescu Petru3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului de criminalitate violentă
Rotaru Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În căutarea unei noțiuni adecvate a infracțiunii de poluare a apei, adaptată la exigențele materiei de mediu
Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The concept of „Pocket parks” in landscape design
Mircea Diana-Maria, Dumitraş Adelina, Clapa Doina, Damian Aurel
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile eficienţei economice – abordări din punctul de vedere economico-statistic
Cristian Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția surselor mass-media la formarea și consolidarea coeziunii sociale
Spătaru Tatiana
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-5-88554-180-0.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metasemia implicativă – procedeu de creare a terminologiei ecologice
Macovei Dorina
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural aspects of the mental identity of ukrainians
Lysenko Liubov
Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difficulties in Translation of Zoonyms
Rusu Alexandra
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic Expressions of Emotions via Internal “Bodily Images”
Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul în viziunea semantică
Dodenciu Gabriela Adriana
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы изучения терминологии. Термин и его концепт
Sulac Sofia
Комратский государственный университет
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte aferente conţinutului şi modului de contabilizare a valorii adăugate
Guţan Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение ключевых стоимостных факторов – важный этап реализации концепции управления стоимостью
Savciuc Vladimir
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară prin aspecte conceptuale
Niculae Mirela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-1529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 217