IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "цена"
Особенности расчетов критических показателей производства промышленной продукции
Tumba Roman, Coltuc Iana, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmacli Dumitru1, Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функции цены в условиях рыночной экономики
Ghembara Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(297) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние соотношения цены и стоимости деривативов в контексте принятия управленческих решений: теория и практика
Panikov Pavel
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contracte de distribuție și dealer: probleme de calificare și individualizare
Arseni Igor
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отличие дистрибьюторского договора от дилерского договора
Arseni Igor
Комратский государственный университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конкурентоспособность продукции предприятий виноградно-винодельческой отрасли и методика их оценки
Nikoliuk E., Levciuk Iu., Dolinskaia E.
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конкуренция на рынке транспортных услуг, как основной ценообразующий фактор
Sestenco-Diacek Natalia, Voloşcenco Galina
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 29 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10