IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(108) pentru cuvîntul-cheie "human capital"
Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova
Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re-engineering ofinnovations and investments in property and management
Babii Leonid
"Alecu Russo" State University of Balti
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza eficienței managementului performanțelor la întreprinderile publice şi private din Republica Moldova
Jorovlea Elvira
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alocațiile bugetare pentru educație – o investiție în capital uman
Manole Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea managementului APL prin eficienţă şi eficacitate
Manole Dinu
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cовременные тенденции экономического регулирования инновационного развития системы высшего образования
Levcenko Alexandr1, Mohammad Haidura-Hani2
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora ca exponent vital în condițiile dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Ştîrba Vitalie
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la concepţia dezvoltării profesionale a personalului din Administraţia Publică
Morari Maria
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рaзвитие человеческого капитала как основа инновационной активности предпринимательства
Gurochkina Viktoria
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenta artificială – o nouă etapă în dezvoltare
Ciobanu Ceslav1, Capsîzu Valeriu2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The intellectual capital, a strategic resource of the organization
Puiu Tatiana
George Bacovia University of Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Акмеологический подход к анализу человеческого капитала
Teterineț Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la învățătură și identitatea personală
Nichita Rodica
State, security and human rights
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea profesională a capitalului uman pe piaţa muncii
Cotelnic Valentina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul educaţional profesional în Republica Moldova
Taragan Raisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of the management mechanism for higher education services in the Russian federation and the Republic of Moldova
Şargu Lilia1, Valeeva Iulia2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Kazan State Power Engineering University
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța resurselor umane în domeniul administrației publice
Savcenco Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului creativ al tinerilor specialiști din învățământul superior în contextul asigurării sustenabilității
Suslenco Alina
"Alecu Russo" State University of Balti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea și forța emoțiilor negative
Zagaievschi Corina
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National context of human capital reporting. The romanian economists perception about influential elements of human capital reporting
Nita Diana-Nicoleta
Bucharest University of Economic Studies
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 108