IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "metafizica"

Analiza lucrarii lui Heidegger_Introducere in metafizica

Braga Mihail
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metafizica lui Aristotel – dincolo de lucrurile fizice

Paun Iaroslav, Panainte Gabriel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Метафорическое искусство в пространственной перспективе

Percinschi Olga
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receptarea interbelică a lui Aldous Huxley

Băicuș Iulian
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului

Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice
Gonta Ana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul spiritual al lui Peter Brook și Jerzy Grotowski
Catereva Irina
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7