IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "acculturation"
Particularitățile strategiilor de aculturație în etnopsihologia contemporană
Roșca Tatiana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-114. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности и принципы этнокультурного диалога в эпоху глобальных рисков
Kurbaciova Olga
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представления молодёжи о профессиональном будущем: культурологическийаспект
Godorozea Dina
Международный Независимый Университет Молдовы
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranții români între „aici” și „acolo”
Negrescu-Babuş Inna
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almgren 236 Fibulae from Poiana (Romania)
Spânu Daniel
Institute of Archeology "Vasile Pârvan" of the Romanian Academy
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fibulae with Canid Protome (Tierkopffibeln) in Romania
Spânu Daniel
Institute of Archeology "Vasile Pârvan" of the Romanian Academy
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Pre-Cucuteni–Cucuteni/Tripolye cultural complex – between the West and the East
Boghian Dumitru1, Enea Sergiu Constantin2
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 The History and Ethnography Museum of Târgu Neamţ
Revista Arheologică
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The integration process of migrants and their children: from assimilation and acculturation to transnationalism
Deleu Ecaterina
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de integrare a migranţilor şi a copiilor acestora: de la asimilare şi aculturaţie, la transnaţionalism
Deleu Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1.
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Import și imitaţie: strecurători hemisferice pentru filtrarea vinului in Dacia preromană
Spânu Daniel
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023. Chişinău. ISBN 978-5-36241-129-9.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia vulnerabilității în cazul adolescenților moldoveni imigranți din Italia
Roșca Tatiana, Negrea Adelina
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-133. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11