IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(1357) pentru cuvîntul-cheie "education"
Active Learning to Increase Comprehension and Retention of Applied Mathematics
Cochran James
University of Alabama
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties
Costaş Ana, Rusu Galina
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-1328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea administrativă – domeniu de instruire a funcționarilor publici
Castraşan Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei
Crudu Rodica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200 de ani de la înființarea școlii superioare de inginerie – hotarnicie în limba națională din Țara Românească (1818-2018) remember Gheorghe Lazăr
Nistor Gheorghe, Săndulache Gabriel, Pădure Dan
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт организации практик студентов в формате комплексных научно-просветительских экспедиций «Флотилия плавучих университетов» В 2015 – 2018 гг.
Iașkov I.1, Isacenko A.2, Ivanov Alexei1, Golubenko V.2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea de tip integrat – dimensiune a învățării în ciclul primar
Rusu Cătălina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование этнической идентичности младшего школьника в контексте межкультурного воспитания
Constantinova Anastasia, Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възпитание на морала в часовете по литература в съвременното училище
Boicova Larisa
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования кибергигиенической грамотности в вузе, базирующейся на образовательную экосистему
Tutunaru Sergiu, Covalenco Ion
Молдавская экономическая академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competențelor educației pentru timpul liber în contextul învățării pe tot parcursul vieții
Clichici Veronica
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul școală – familie- comunitate în educația elevilor de liceu rromi
Hârţescu Marieta
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu asupra clasificării tehnicilor din artele marţiale
Negoescu Mihai Cristian, Ionescu Mihail-Leonard
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova
Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților creative ale preșcolarilor în procesul educațional în disciplinele naturale și matematice
Stoica Georgeta1, Stoica (Boltașu) Georgiana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea profesorului constructivist în raport cu provocările societale
Simcenco Irina
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova
Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele pedagogice ale cadrului didactic în contextul actual
Hîrțan Ana
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării continue a cadrelor didactice
Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea softurilor educaționale în evaluarea elevilor
Ifrim Constantin-Cătălin
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 1357