IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "renaştere"

Dificultățile renașterii economiei mondiale

Cojocaru Virginia1, Lazari Silvia2, Garştea Sergiu1
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasic şi contemporan, universal şi naţional în abordarea guvernării şi administraţiei publice

Sîmboteanu Aurel
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape in evoluţia coralului luteran
Muraru Aurel
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Missa” de Vladimir Ciolac. Aspecte componistice
Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportul dintre Umanism și Biserică în Epoca Renaşterii

Popuşoi Radu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența renașterii europene asupra dezvoltării și evoluției țărilor române
Laiu Nicolae, Mînăscurtă Cezar, Coptileţ Valentina
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre renașterea țiganilor (romilor) în Uniunea Sovietică (1925–1938) și succesorii lor

Kalinin Valdemar
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treceri iniţiatice în denominaţia tradiţională a nou-născutului
Osadci Raisa
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de reconstrucție a centrelor religioase și educaționale a evreilor din Chișinău (începutul anilor ’90 ai secolului XX)

Damian Victor
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunitatea catolică din Orhei
Ciobanu Petru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О роли и значимости фактора православной идентичности в историографии и истории эволюции гагаузского этноса на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери). Ключевые аспекты
Boicov Vitalie
Комратский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originile și evoluția concepțiilor filosofice asupra mentalității și imaginarului

Lazariuc Cristina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teatrul de animație în teoria teatrologică universală

Lefter Nina, Târţău Svetlana
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O privire istorică asupra chitarei: epoca renascentistă

Agafița Mihail1, Ghilaş Victor2
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coasa — jocul sacru al secerişului

Popa Pavel
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
R. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15