IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "service"

Essence and main characteristics of administrative services

Rozmaritsyna Nataliia
Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация совместной обратной связи посредством онлайн сервиса TRIVENTY

Velicova Tatiana1, Popil Ghenadii2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Future Platform for Internet of Things

Daradkeh Yousef1, Namiot Dmitry2
1 University of Jordan,
2 Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul şi logica de formare a procedeelor organizaţionale şi economice utilizate în managementul potenţialului uman

Bunici Nelea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические аспекты организации мозгового штурма с использованием онлайн сервисов mindmeister и tricider

Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public health service in the Republic of Moldova: from independence to the present

Ciochina Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere

Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite

Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качество бытового обслуживания и формирующие его факторы

Smirnova Anastasia, Şavandina I.
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коммуникации в сфере установления отношений с клиентами на рынке туристических услуг

Makușeva Oliga
Московский государственный институт культуры
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication – picture without words
Matei-Gherman Corina
Travel Writers Association, Iaşi
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правові аспекти реформування адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України

Milevschii Andrei
Міжрегіона́льна акаде́мія управлі́ння персона́лом (МАУП)
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поняття та ознаки публічної служби в органах судової влади України

Golobutovskii Roman
Запорізький національний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Законодательное обеспечение реализации права лиц с инвалидностью на доступность объектов и услуг

Varguleak Elena
Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие потребительской финансовой услуги

Lepeh Svetlana
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие публичной службы в органах судебной власти Украины

Golobutovskii Roman
Запорожский национальный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 3/3(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципы и эффективность cервиса доильного оборудования

Pobedinschi Victor1, Ioişer Anatolii2, Mihailenko P.3, Martin Artiom1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Научно-исследовательский институт "ELIRI S.A.",
3 ОАО "Брацлав"
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация работы субъектов образовательного процесса в облачно ориентированной среде в учреждениях высшего образования в условиях карантина

Bahmat Natalia
Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergency-SonaRes: A system for ultrasound diagnostics support in extreme cases

Gaindric Constantin12, Cojocaru Svetlana1, Popcova Olga1, Secrieru Iulian1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Nr. 143 / 2014 / ISSN 1874-6500
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distributed Knowledge Base System

Kulikovskaia Natalia, Tmenko Artur, Iliașenko Matvei, Kiricek Galina
Запорожский национальный технический университет
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-1(40) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25