IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(81) pentru cuvîntul-cheie "metodologie"

Conceptul de educație morală

Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte praxiogice de studiere a verbului în clasele primare

Autor Nou
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization process of the master’s program in finance

Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova

Puţuntică Anatolie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar

Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia rezolvării problemelor geometrice de optimizare

Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere epistemologice și metodologice ale formării la elevi a noțiunilor de teorie literară

Popova Valentina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia cercetării fenomenelor şi proceselor social-economice

Roşca Ludmila
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele particularități metodologice ale investigării infracțiunilor comise de minori

Rusu Vitalie
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversificarea orelor de limbă engleză prin utilizarea studiului de caz
Tumuruc Olga, Panciuc Liliana
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prolegomene la metodologia cercetării muzicii religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova
Ciobanu-Suhomlin Irina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar

Coreţchi Liuba1, Overcenco Ala1, Ababii Aurelia1, Bîlba Valeriu2
Arta Medica
Nr. 2(79) / 2021 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind cercetarea psihologică

Georgescu Maria12, Cucer Angela3
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tumorile glandelor mamare la minore: metodologie și clinică.

Mereuţă Ion12, Şveţ Veronica1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evalurea impactului antropic asupra stării mediului la nivel naţional.

Capcelea Victor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia proiectelor STE(A)M în cadrul orelor de biologie în învățământul general

Placinta Daniela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avansarea conceptului de reprezentare sociala în cadrul stiintific international

Melentieva Aliona
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere

Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 81