IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(56) pentru cuvîntul-cheie "şcoală"

Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți

Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia

Vasilache Ala
Instituția de Educație Timpurie nr.225, Chișinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea socio-emoțională: o provocare pentru școala secolul XXI

Ilie Vali, Frăsineanu Ecaterina Sarah
Universitatea din Craiova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația în postmodernitate

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate

Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scoala generala creativity – influenta scolilor dotate si sistemului de învatamânt inovativ

Ţapordei Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 28 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lecturii în dezvoltarea personala a elevilor

Simion Mihaela Nicoleta
Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea' Focșani, Județul Vrancea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violence in the context of neighborhood
Dahamshi Fahed
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentaţia elevilor din şcoli – o problemă a societăţii moderne
Bahnarel Ion1, Zepca Victor1, Cazacu-Stratu Angela2, Zaporojan Aculina2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-75. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рrofilul psihologic al adolescentului: privire generală

Oprişor Elena-Valentina12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Centrul Școlar de Educație incluzivă, Târgu-Jiu
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea fenomenului adaptarii sociale a adolescentilor cu CES

Micu Marieta1, Rusnac Svetlana2
1 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Constanţa,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa lecţiei şi rolul profesorului de educaţie fizică în şcoală

Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrospectiva învățământului teologic din Moldova

Oistric Andrei
Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Family perception of student’s failure in school

Cumpănășoiu Teodor Sorin12, Bucun Nicolae3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Liceul Preda Buzescu,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of hybridization of education on professional qualities of a contemporary teacher

Ştefîrţa Adelina, Mogoșan Vergina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria satului Hiliuţi, raionul Râșcani
Furtună Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La originea ştiinţei şi învăţământului agrar din Moldova
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(4) / 2013 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 13 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O analiză multiaspectuală a lecturii

Drăgănel Angela
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 56