IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "părinte"
Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea interesului superior al copilului în procedura notarială
Ţurcan Daniela
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi eficiente de comunicare ale cadrelor didactice cu părinții
Pavlenko Lilia1, Ciugureanu Diana2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-58. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale reprezentărilor și percepțiilor cadrelor didactice și părinților privind orientarea copiilor cu deficiențe/dizabilități spre activitatea profesională
Cucer Angela
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe actuale de abordare a formării preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia parentală şi interacţiunea părinte – copil
Iuroaia Felicia1, Stanciu Filip12
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-118. Vizualizări-1772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de prevenire şi învingere a tulburărilor în comportamentul copiilor
Ştefaneţ-Beşleaga Diana
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-115. Vizualizări-1661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile părinte-copil în familia monoparentală
Vrabie Silvia, Chelban Aliona
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea reprezentărilor numerice la copiii de vârstă preșcolară mare în parteneriat cu familia
Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea critică a libertății de exprimare în mediul academic
Donoagă Diana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expunere pe marginea unor amendamente operate în hotărârea plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”, nr.39 din 22.11.2004
Copeţchi Stanislav1, Brînză Liubovi2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul psiholog școlar-părinte în dezvoltarea limbajului la școlarii mici
Dolinschi Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-13. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții psihanalitice cu privire la diminuarea aspectelor narcisice disfuncționale în relația mamă-copil
Cașcaval Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-56. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţiuni cu privire la noţiunile de „familie“, „copil“ şi „minor“ în contextul reglementărilor naţionale şi internaţionale
Smochină Andrei, Focşa Tatiana
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea şedinţelor cu părinţii din perspectiva educaţiei integrale
Afanas Aliona
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviul şi anamneza clinică a adultului şi a copilului
Cojocaru Aurelia, Lungu Natalia
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-129. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea interacțiunilor sociale în familia copilului cu afecțiuni neuromotorii
Gavriliţă Lucia12
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant
Alexandrov Iurii1, Diţa Maria2
1 Institutul de Psihologie al Academiei Ruse de Științe,
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-82. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de vulnerabilitate victimală a copilului abandonat
Cheianu Silvia
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-199. Vizualizări-1854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19