IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "Internal Market"
Pomicultura Republicii Moldova: situaţia actuală şi tendinţe de dezvoltare
Dobrovolschi Ludmila
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oryzalin induced polyploids demonstrated superior morphology and enhanced levels of essential oil production in Melissa officinalis.
Gribincea Lilia
EU: Building links to Eastern Partnership Countries"
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea algoritmului evaluării competitivităţii bunurilor pe piaţa internă
Gutium Tatiana
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiunile regimului de dominaţie ţarist asupra genezei şi evoluţiei burgheziei comerciale din Basarabia (1812-1830)
Tomuleţ Valentin
Politici imperiale în Estul şi Vestul spaţiului românesc
Ediția 3. 2010. București, România. .
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basarabia în sistemul pieței interne ruse (1812 - începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Czech Republic in the European Union: 10 years of opportunities and challenges
Mladen Jan1, Capsîzu Valeriu2
2 Moldova State University
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7