IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(148) pentru cuvîntul-cheie "investiţii"
Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări
Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica Moldova
Perciun Rodica1, Diaconaşu Delia-Elena2, Iacobuță Andreea-Oana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-44. Vizualizări-1690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul investiţional al funcţionării pieţei obiectelor imobiliare in spaţiul rural al Republicii Moldova
Turetchi Viorel
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova
Comendant Ion
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva dezvoltării înmagazinării subterane a gazelor naturale în Republica Moldova
Gusev Aleksandr, Tonu Valentin
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României
Muşatescu Virgil1, Pavel Gabriel2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă
Popa Andrei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere
Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă
Bajura Tudor, Turetchi Viorel
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piața investițiilor europene în stagnare
Sturzu Ion1, Coban Petru2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse şi metode de finanţare a investiţiilor
Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-106. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea atractivităţii investiţionale ȋn agricultură
Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of international experience related to energy saving in the field of communal services
Pirojenko Natalia, Folghina Tatiana
Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale
Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic
Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления активизации инвестиций в инновационные проекты в туризме в условиях углубления глобализации
Jigareova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм привлечения инвестиций в экономики разных стран
Tolmaciova Irina
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea eficienţei investiţiilor în activitatea inovaţională
Tiganu Ana1, Gribincea Alexandru2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 148