IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(92) pentru cuvîntul-cheie "cunoaştere"
Activitatea intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică ca demers organizat al cunoaşterii
Fluierar Valentina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de comunicare și rolul factorului nonverbal în realizarea comunicării
Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Goraş-Postică Viorica1, Nastasiu Silvia2
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar
Gheorghe Elena Cristina, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentul modern versus activitatea de învațare
Laşcu Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Познавательная деятельность и учебно-познавательные стратегии в процессе обучения
Vasilcov Maia
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères
Zaharia Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères
Zaharia Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere
Marinescu Ioana-Andreea, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente pentru strategia României de construire a economiei bazată pe cunoştinţe
Burtea-Pană Elena
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antinomia dogmatică a lui L. Blaga versus antinomia dialectică a lui Hegel
Negru Nicolae
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea dreptului pacientului de a cunoaşte starea reală a sănătăţii sale
Nantoi Daria
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Aderov Viorica, Sculea Lilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul spiritual specific filosofiei wittgensteiniene: analiză, cunoaștere și gândire critică
Rusu Gabriela
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura română veche – spaţiu al cunoaşterii. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor de Dimitrie Cantemir
Korolevski Svetlana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura română veche – spaţiu al cunoaşterii. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor de Dimitrie Cantemir
Korolevski Svetlana
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tips on how to teach tragedy “Romeo and Juliet” by W.Shakespeare
Tulei Angela
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea constructivistă în contextul filosofiei contemporane
Axentii Ioana Aurelia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea: cunoaștere autentică și calitativă
Vicol Nelu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 92