IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "influenţă"
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
Rusu Rodica, Josan Elena
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premizele consolidării teatrului național din Chișinău bazate pe valorile culturale naționale

Carauş Tatiana12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consecinţele psihosociale ale divorţului asupra copilului

Mărgineanu Lilia1, Focşa Tatiana21
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proza lui Constantin Negruzzi: relația cu modelele

Abramciuc Maria
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notiunea de liderism prin prisma influentei exercitate asupra grupului

Stratan Stela
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp

Pavel Vasile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice ale conceptului de lobby în afaceri

Mantaluța Aliona
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența capitalului intelectual asupra managementului companiei în secolul XXI
Zamaru Victor
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvinte țigănești în vocabularul românesc

Mereacre Ana, Stratan Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa în comunicarea didactică profesor - student: Cercetare experimentală
Rusnac Svetlana, Russu Ruslan
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-49. Vizualizări-1329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialectica conceptelor: putere, influenţă, dominaţie în contextul leadership-ului militar

Leancă Viorica, Vasilachi Ludmila
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forme de manifestare a agresivității și relația acestora cu stima de sine la adolescenții din mediul penitenciar

Cerlat Raisa, Cuciurcă Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de influenţă a publicităţii televizate asupra copiilor
Someşfălean Vasilica-Magdalena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etape de formare şi dezvoltare ale şcolii teatrale din Republica Moldova

Carauş Tatiana12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa televiziunii asupra procesului de percepere a realităţii sociale, în principal a violenţei, de către deţinuţii minori şi societatea civilă

Grama Mariana1, Popescu (Soltan) Ana2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente expresioniste în lirica Leonidei Lari
Sotnic Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru şi Lucian Blaga: po(i)etica dorului, sacrului, abisalului
Verejanu Dan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-47. Vizualizări-1667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul oralităţii din Basarabia
Molea Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24