IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "influenţă"
Dadaismul şi literatura modernistă
Taraburca Emilia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
Rusu Rodica, Josan Elena
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-1396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propaganda politică în regimurile totalitare
Olteanu Viorica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforme și inovații în procesul de formare a Teatrului Național din Chișinău ghidate de interferența maeștrilor scenei românești
Carauş Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premizele consolidării teatrului național din Chișinău bazate pe valorile culturale naționale
Carauş Tatiana12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecinţele psihosociale ale divorţului asupra copilului
Mărgineanu Lilia1, Focşa Tatiana21
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-395. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Constantin Negruzzi: relația cu modelele
Abramciuc Maria
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notiunea de liderism prin prisma influentei exercitate asupra grupului
Stratan Stela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp
Pavel Vasile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale conceptului de lobby în afaceri
Mantaluța Aliona
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența capitalului intelectual asupra managementului companiei în secolul XXI
Zamaru Victor
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în performanțele școlare ale elevilor
Perța Elena
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica hidrochimică a râului Nistru și influența acestuia
Starîș Mădălina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența stilului managerial asupra colectivului pedagogic în instituția de învățământ general
Fratea Silvia, Cebanu Lilian
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Englezisme recente − din uz în dicționar
Căruntu-Caraman Livia
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvinte țigănești în vocabularul românesc
Mereacre Ana, Stratan Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa în comunicarea didactică profesor - student: Cercetare experimentală
Rusnac Svetlana, Russu Ruslan
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-86. Vizualizări-1900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialectica conceptelor: putere, influenţă, dominaţie în contextul leadership-ului militar
Leancă Viorica, Vasilachi Ludmila
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42