IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "self"
Perspective teoretice despre identitatea sociala
Bunescu-Chilimciuc Rodica
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of Specular reflection
Aniţoi (Ionesi) Galina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonate ale evaluării școlare
Mîrzenco Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză și literatură
Aniţoi (Ionesi) Galina
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Botez Ilie, Colin Tudor, Stoicev Petru, Botez Alexei, Trifan Nicolae
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 July, 2015. Descarcări-71. Vizualizări-1493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul oglindă (mirror) şi geneza identităţii fiinţei umane
Aniţoi (Ionesi) Galina
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii. Claselor gimnaziale
Lupașcu Gabriela-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii claselor primare
Răţoi Raluca
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aptitudini antreprenoriale la elevii de gimnaziu
Lupașcu Gabriela
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza cunoașterii de sine
Gonţa Victoria, Roșcan Elena
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor
Lupașcu Gabriela-Mihaela12, Jelescu Petru2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-180. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici de consolidare a respectului de sine și eficiența lor
Chirev Larisa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație pentru identitate
Pâslaru Vlad
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abuzului sexual asupra organizării sinelui copilului
Topada-Coroi Parascovia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
R. 2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale la elevii claselor primare
Răţoi Raluca
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
R. 2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale
Lupașcu Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
R. 2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia învăţării pe bază de proiect - condiţia eficienţei învăţămîntului simultan
Briţchi Aliona
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devenirea ființială a personajului Isai din romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul asupra conștiinței de sine în proces de autodezvoltare și autoactualizare personală
Sturza (Gheorghița) Violina12
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identity discourse of in- and out- moldovans in the global context
Mascaliuc Victoria
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25