IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "visual art"
Аspeсts оf Trаnslаtiоn оf Аrt аnd Histоriсаl Terms
Ivaniuc Corina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ознакомление старших дошкольников с искусством живописи в учреждении дошкольного образования: инновационные подходы
Demciuk Ekaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordari existentiale ale culturii nationale
Comendant Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea artistică a operelor de artă vizuală – imperativ al educației artistice
Hubenco Teodora
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea și funcționalitatea limbajului vizual în comunicarea și formarea estetică
Hadji-Bandalac Mariana12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values
Zichrony Sari-Katz
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6