IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(148) pentru cuvîntul-cheie "Agriculture"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alocarea optimală a factorilor de producţie într-o fermă vegetală

Postolache Gabriel Alexandru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reglementări juridice a procesului de consolidare a terenurilor agricole

Buzulan Marcela
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a agriculturii ca componentă și factor al dezvoltării durabile a mediului rural în Republica Moldova

Prisăcaru Veronica, Caradja Alina
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Амортизационная политика как стратегическое направление самофинансирования аграрных предприятий

Lemișko Elena
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины

Korețkaia N., Vahnovskaia N.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кластерный подход к управлению инновационным развитием предприятий агропромышленного комплекса региона

Smolici D.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politicile agricole şi destinul ţăranului din Republica Moldova

Certan Ion1, Certan Simion2
1 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
2 State University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Culturile cu valoare comercială înaltă – factor determinant în dezvoltarea durabilă a agriculturii naţionale (studiu de caz – judeţul Călăraşi)

Toma Dinu, Certan Ion
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la consolidarea suprafeţelor agricole spre concentrarea capitalului şi creşterea productivităţii muncii

Bajura Tudor
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовой потенциал К(Ф)Х как фактор социально-экономического развития сельских территорий

Kravchenko Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отраслевая структура и интеграционные взаимосвязи предприятий зернопродуктового подкомплекса Республики Беларусь

Grișanova Olga, Deshko Ilona, Ushkevich Alexandr
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heracleum Sosnowskyi Manden. (Apiaceae) – an invasive alien plant for the flora of Republic of Moldova

Ghendov Veaceslav, Izverscaia Tatiana, Şabanova Galina
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спутниковые технологии и возможности для использования в животноводческом секторе на пастбищахr

Yalcn Bozkurt
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аренда, как форма экономических взаимоотношений в сельском хозяйстве

Cara Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multifunctional role of protective forest plantations in the sustainable development of the agricultural landscapes

Leah Tamara
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa Uniunii Europene privind reforma sectorului vitivinicol
Iaţişin Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проявления интеграционных эффектов в краткосрочном и долгосрочном периоде

Centurov Ilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Механизм государственного регулирования рационального землепользования

Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 148