IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "CAI"
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014
Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-143. Vizualizări-2261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supporting English Language Learners through ICT
Vasilachi Serghei
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 7 / 2017 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.
Sekerskaia Elena1, Sinica Vitalii2
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Revista Arheologică
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația prin valori. Valorificarea artei decorative și a tradițiilor naționale
Calistru Rodica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4