IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "locuri de muncă"

Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de integrare comunitară prin înființarea de structuri de economie socială. Studiu de caz

Cormoș Viorica-Cristina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul pandemiei COVID-19 asupra pieței muncii din Republica Moldova

Turetchi Viorel
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici europene moderne privind gestionarea pieţei forţei de muncă

Pantea Larisa
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM

Secrieru Vitalie, Vieru Serghei, Munteanu Eugeniu, Dorogan Valerian, Vieru Tatiana
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovația și alți Determinți Specifici ca Elemente Cheie de Bunăstare în Uniunea Europeană

Popa Marina
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Coșuleanu Ion1, Ştefaniţa Anastasia1, Cojocaru Irina1, Salicov Aurelia2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsurarea contribuției protejării și conservării patrimoniului arhitectural asupra economiei locale, exemplul SUA

Moraru Angela
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3481-3-3.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Micul business – factor al creșterii gradului de ocupare a populației

Călcîi Gheorghe
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii nationale de investitii şi crearea locurilor de munca în Romania (Romania)
Ciobanu Ghenadie
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 February, 2016. Descarcări-31. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10