IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "regionalization"

Rivalitatea geopolitică dintre occident şi Federaţia Rusă în Europa de Est - repercursiuni pentru Republica Moldova

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization – an inevitable phenomenon
Stefan Dumitru
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization, regionalization, triadization
Popescu Ion1, Enescu Maria2, Enescu Marian2, Meruţa Alexandrina2
1 Spiru Haret University, Bucharest,
2 Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formate de colaborare UE pentru Republica Moldova și Ucraina

Simileanu Vasile
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii determinanţi ai terorismului

Grati Veaceslav, Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Saca Victor1, Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea economică – garant al stabilităţii în euroregiunea Mării Negre

Golovataia Ludmila
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theory of the Republic of Moldova’s national security issues in the context of globalization processes

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea unităţii dreptului internaţional public şi rolul său în asigurarea armonizării reglementărilor
Popescu Dumitru
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare

Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene

Afanas Nicolai
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrul Perintologic Republican – verigă importantă în cadrul sistemului de regionalizare a asistenței perinatale în RM, succese și provocări

Carauş Iurie
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13