IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "bilingualism"

Interferenţa lingvistică în viziunea cadrelor didactice

Pancenco Larisa
Centrul de Excelență în Construcții
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale traducerii cuvintelor împrumutate. Problema împrumuturilor
Martin Liliana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Динамика и характер преобразований русскоязычного пространства в Республике Молдова

Mlecico Tatiana
Славянский университет Республики Молдова
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Степень сохранности песенного фольклора у гагаузов Молдовы, Украины, Болгарии и Греции

Cvilincova Elizaveta
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Англіцизми як результат міжкультурної комунікації та особливості їх адаптації в сучасній українській мові

Doloh Olga
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactul lingvistic și situața interferențelor lingvistice

Bălu Maria Mădălina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea textului autotradus într-o a treia limbă: romanele autobiografice ale lui Vladimir Nabokov în limba română
Chirilă Arina
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plurilinguisme et stratégie d’apprentissage / évaluation dans un cours de FOS
Cotlau Maria
Université d’Etat de Moldavie
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plurilinguisme et politiques linguistiques
Guţu Ana
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La traduction comme approche de la langue de specialité à travers quelques exemples roumains
Variot Estelle
Universitatea Provence, Marseille (Aix-Marseille Université)
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind tipologia autotraducerilor
Râbacov Ghenadie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit

Chira Oxana
Staatliche Universität "Alecu Russo"
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice

Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideologie diglosică într-o comunitate monolingvă de jure
Colesnic Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul lingvistic al adolescenţilor rusofoni şi tipurile lingvistice de familie
Istrati Marta
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre atitudinea savanţilor faţă de interferenţă
Pancenco Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea limbajului la preşcolarii bilingvi
Racu Jana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea limbajului la preşcolarii bilingvi
Racu Jana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea limbajului la preșcolarii bilingvi
Racu Jana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Билингвизм в ситуации функционального разграничения языковой коммуникации

Galactionova Nelli
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22