IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "gross domestic product"

Factorii de influenţă a veniturilor fiscale: analiza macroeconomică

Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea poziţiei Republicii Moldova privind relaţiile comerciale internaţionale în cadrul politicii europene şi partenerialului estic şi impactul acestora asupra economiei naţionale

Diaconu Tatiana, Covalschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica investițională în unele țări din Uniunea Europenă

Roşca Petru1, Sălăvăstru Valerian2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, România
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neoorientări economice ale Republicii Moldova în perioada de preaderare
Capaţina Grigori
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele globalizării asupra eficienţei economice a exportului
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datoria publică a Republicii Moldova – tendinţe şi probleme

Ţepordei Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

External debt implications on the development of national economy

Timuş-Iordachi Victoria, Ciobu Stela
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign direct investment factors in ASEAN countries
Suhendra Euphrasia Susy
Necunoscută, Indonezia
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison
Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Approaches to Macroeconomic Stability

Postolati Vitali
Institute of Power Engineering
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova

Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza dinamicii PIB-ului în Republica Moldova

Stanciuc Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea economică şi competitivă a Republicii Moldova

Moroi Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13