IBN
  



  














    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "value added tax"
The application of VAT in the European union
Armeanic Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități faptice întâlnite în practica judiciară privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor
Vasiloi Vladislav, Soroceanu Igor
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile T.V.A. asupra performanțelor sectorului agrar
Mocanu Natalia, Colesnic Mariana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii privind practica judiciară ale Curţii Europene în domeniul fiscal
Armeanic Alexandru
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitațile practicii juridice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata în Uniunea Europeana
Armeanic Alexandru
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтерские аспекты налогообложения в сельскохозяйственных предприятиях РМ
Cechir Luiza, Zlatovcena-Dimitroglo Ina
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor de incertitudine asupra capacității economice a României evaluate prin intermediul indicatorilor financiari de contributivitate
Sorici (Zlati) Monica Laura1, Forțea Costinela2, Mihailă Svetlana3
Economica
Nr. 2(120) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul financiar al veniturilor percepute de serviciul vamal din Republica Moldova
Cebanu Svetlana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-04-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea și obligația alinierii domeniului fiscal în procesul de integrare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Marașcovschi Alexandrina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-04-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul TVA încasat la BPN din operațiunile de import-export
Calarașciuc Ina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-04-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European mechanisms of vat taxation and their implementation in tax and accounting practice of the Republic of Moldova
Nacu Viorica
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxe pe Valoarea Adăugată (TVA) în practica juridică a Curții Europene de Justiţie.
Armeanic Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование налога на добавленную стоимость в Украине
Kasianenko Liubovi, Atamanciuk Natalia
Университет государственной фискальной службы Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(325) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea restituirii taxei pe valoarea adăugată de la bugetul de stat în contextul legislației fiscale actuale – probleme teoretice și practice
Gulea Daniela
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză comparativă privind sistemul fiscal din țările UE
Apopii Constantin
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea materială a salariaților: aspecte juridice, contabile și fiscale
Frecăuţeanu Alexandru, Chişlaru Angela, Ţapu Tatiana
Contabilitatea
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impozitele și taxele generale de stat achitate de întreprinzători - garanție a securității fiscale a statului
Vlaicu Vlad
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de impozitare echilibrat – garant al sustenabilității finanțelor publice
Castraveţ Lucia, Nemerenco Nicoleta
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul impozitelor indirecte asupra creşterii ecomonice a Republicii Moldova
Bulgac Corina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități și experiențe ale estimării evaziunii fiscale în țările membre ale Uniunii Europene
Şargu Nicu Constantin
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-46. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26