IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "cod deontologic"
Intervenţia apreciativă – mod de constituire a eticii în asistenţă socială
Croitor Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-111. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul etic al avocatului în asigurarea independenței justiției
Butnaru Valeria, Zbancă Tatiana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat ca urmare a falsificării probelor
Gherman Marian, Piterschi Eugeniu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil intelectual: meditații ale lui Vasile Țapoc despre misiunea și responsabilitatea savantului și profesorului
Coandă Svetlana
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – repere în timp
Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele teoretic şi metodologic ale codului etic al bibliotecarului
Zavtur Natalia
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 25 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Which Way for Social Work in Moldova?
Harrison W.-David
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa eticii profesionale a judecătorilor – temei de sancționare disciplinară
Gavrilenco Natalia
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe internaționale în asigurarea asistenței psihologice din sistemul de învățământ general (Belgia).
Guţu Olga
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile Codului deontologic al ICOM şi unele probleme de etică profesională din sistemul muzeal al Republicii Moldova
Ploşniţă Elena
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10