IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(82) pentru cuvîntul-cheie "Întreprindere"
Perfecționarea metodelor planificării strategice în dezvoltarea întreprinderilor din industria alimentară din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitive potential of the enterprises
Isachi Silvia-Elena
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-2702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preţului la ouă în întreprindere
Beţivu Ala, Beda Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auditul public intern in cadrul guvernării corporative
Bulat Inga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-86. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности предприятия
Zlatova Svetlana12
1 Комратский государственный университет,
2 Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele gestionării strategiilor dezvoltării stabilităţii întreprinderii în condiţiile concurenţiale
Apetroaei Gabriel-Marius
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia producţiei
Cernat Veronica
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile gestionării întreprinderilor mici şi mijlocii
Negru Ion
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comunicării manageriale în dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova - o problematică actuală în contextul globalizării
Carauș Viorica
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coraportul dintre fluxuri de mijloace bănești – impact asupra rezultatului financiar
Popușoi Rodica
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu compаrаt între IMM-urile cu sistem de inovаre şi cele cu sistem trаdiţionаl în România
Popa Valentin
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea aglomerărilor economice în Republica Moldova
Novac Alexandra, Vinogradova Natalia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul în viaţa economică – esenţă şi necesitatea promovării
Deliu Angela1, Prodan Olga2, Frăsîneanu Pantelemon2, Brodesco Lilian1
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-65. Vizualizări-1237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea personalului intreprinderii in dificultate
Burlacu Natalia
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-65. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi
Grigoroi Lilia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важность инвестиций для предприятий и экономики
Virsta Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizationala
Bruma Viorica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-149. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modalităților de organizare a funcțiunii de personal în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova
Iurcu Nadejda
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnostica economico-financiară a întreprinderilor în situații de criză
Pascaru Sergiu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica modelelor elaborate în domeniul managementului resurselor umane
Sîrbu Adrian
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 82