IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "transposition"
Interpretation testing of the poliperspective
Huzum Otilia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul întrebuințării unor părți de vorbire în funcții suplimentare
Copacinschi Angela
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpoziţia în domeniul adverbului în limbile română, franceză şi italiană
Copacinschi Angela
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării
Popovschi Liliana
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din conul de umbră: câteva considerații privind traducerile literare moldovenești din perioada sovietică și postsovietică
Ciocoi Tatiana
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpoziiția din perspectiva economiei mijloacelor lingvistice
Copacinschi Angela
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La polyphonie romanesque et sa traduction: illustration sur l’incipit du roman de Diderot, Jacques le fataliste et son maître
Sterian Dan
Université Spiru-Haret, Bucharest
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 1. 2014. 100. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpoziția empatică a naratorului homodiegetic și liricizarea regimului narativ
Gabura Carolina
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența limbii materne în predarea pronunției în limba engleză
Usatîi Larisa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere
Golubovschi Oxana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation techniques used in rendering environment protection terminology
Şaganean Gabriela, Pascaru Daniela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală
Golubovschi Oxana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Камерно-вокальные произведения композиторов Республики Молдова в редакции для тенора (на примере Лирической поэмы В. Загорского)
Pilipeţchii Serghei1, Iuhno Olga2
1 Национальный Театр Оперы и Балета им. Марии Биешу,
2 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет интерференции и транспозиции при обучении русскому языку как неродному в национальных школах Молдовы
Volcovscaia Maria
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale literarizării textelor dialectale moldoveneşti
Pavel Vasile, Popovschi Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15