IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "filiaţie"

Un text puțin cunoscut al „Sindipei”

Verebceanu Galaction
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalităţi de stabilire a filiaţiei faţă de tată reglementate de legislaţia Republicii Moldova

Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea filiaţiei fireşti a copilului în dreptul internaţional privat – probleme şi soluţii
Rotaru-Maslo Liliana
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa

Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu asupra procedurii încheierii, modificării și încetării contractuluiprivind plata pensiei de întreținere

Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rescrierea eminescianismului de către scriitorii români interbelici
Rotari (Balmus) Dorina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6