IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(295) pentru cuvîntul-cheie "identity"
On parastrophes of quasigroup identities and corresponding varieties and trusses
Krainichuk Halyna
Vasyl Stus Donetsk National University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 3 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About classification of quasigroups according to symmetry groups
Krainichuk Halyna
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политическая идентичность в электоральном выборе граждан Украины: опыт социологических исследований
Borovskii Aleksei
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование ценностных ориентаций на уроках истории начальной школы
Iamboglo Ecaterina
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From identity-focused discourse to personal myth in Mariana Sora's diary
Ifrim Nicoleta
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Develop the communication between the political states - the importance of the interculturality
Alexandrache Carmen
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le pouvoir de la langue des philosophes – entre liberté et engagement politique
Guţu Ana
Université d’Etat de Moldavie
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imnul, drapelul, stema și sigiliul ca simboluri identi­tare ale unui stat
Şarov Igor
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale şi corelaționale ale educației vocaționale din perspectiva prevenirii dificultăților de adaptare în mediul școlar
Adăscăliţei Cristian
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение этнической идентичности в творчестве гаагузских художников
Kuznețova Valentina
Гимназия села Буджак – Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К проблеме художественного осмысления городского пространства (на примере городского текста Ромена Гари)
Revuțcaia Elena
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba vorbita - pilon al identitații unui popor
Tulbu-Frunze Cristina
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, aculturalitate și comunicare în spaiul european
Spînu Stela12
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile publice - instrument de promovare a imaginii instituţiilor publice
Moraru Victor
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-75. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea poporului român şi suveranitatea naţională
Arseni Alexandru
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi alteritate în Memoriile şi Jurnalele lui Mircea Eliade
Sorocean Inga
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări antimoderne în literatura romantismului românesc
Cristei Tamara
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice ale conceptului de „identitate”
Bobână Gheorghe
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un proiect neîmplinit: biblioteca exilului românesc
Lupșan Mihaela Diana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrări de conservare preventivă in situ la cuptoarele de olărie din sec. XIV de la Vorniceni, r-nul Străşeni
Georgescu Cristina
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 295