IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(130) pentru cuvîntul-cheie "language"

Interactive university English classes

Coberman Natalia
State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limba - fenomen social

Mititelu Oxana
Universitatea de Stat din Comrat
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţii pedagogice pentru învăţarea unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani

Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie

Rusnac Constantin, Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cromatica poeziei lui Grigore Vieru

Grosu Lilia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties in Translation of Zoonyms

Rusu Alexandra
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexicographical source entries

Corcodel Svetlana
State University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folosirea neologismelor – element esențial al dezvoltării limbajului jurnalistic

Colţun Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea greșită a prepozițiilor în mass—media

Colţun Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Military french vocabulary in english: study of the expressive function of french borrowings in the english
Bahneanu Vitalina, Bînzari Tatiana
University of European Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges in translation of idioms as cultural units

Pînzaru Mihaela
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limbă/vorbire vs. Competență /performanță

Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabloul lingvistic al unei comunități: între cunoaștere și creație
Lăcustă Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of idioms for English language learners

Stoianoglo Tatiana
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система русского языка и её отражение в школьных словарях

Bolîcevscaia Natalia
Молдавский Государственный Университет
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые семасиологические взгляды акад. С. Бережана

Popa Gheorghe
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The ethiopian community of Israel: the relation between language and reading development, and the integration of new immigrants in school organizational structure

Bahar Shoulamit, Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea interculturală – parte integrantă a procesului de predare-învățare a limbilor străine

Hîrbu Stella
Академия экономического образования Молдавии
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительно-сопоставительная характеристика творчества азербайджанского поэта Вагифа и каракалпакского Ажинияза

Mamedov-Taghisoi Nizami
Бакинский славянский университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу об изучении словарей языка сибирских татар

Isakova Anna
Тюменский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 130