IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "client"
Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare 
Luchian Ivan1, Filip Angela2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-76. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-131. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția avocaturii la începuturi în România
Ciobanu Igor, Cotruţă Artur
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicație pentru detectarea căderii cu device-uri mobile pe Android
Braicov Andrei, Solihodjaev Ruslan
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-practice ale cercetării problemei în procesul de consiliere psihologică
Ţapu Grigore
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satisfacţia clienţilor. Strategia TPV
Paraschivescu Andrei Octavian
Economica
Nr. 1(65) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-109. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile bancare și problemele respectării drepturilor consumatorilor
Luchian Ivan1, Filip Angela2
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of content marketing on customer satisfaction and brand loyalty
Baydaş Abdulvahap, Ata Serhat, Coşkuner Mehmet
Duzce University
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele gajului pe piața imobiliară
Garaz Elena
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele actuale ale gestiunii calității produselor bancare
Luchian Ivan1, Filip Angela2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi natura juridică a contractului de credit bancar
Marian Nicolae
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-52. Vizualizări-1377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul serviciilor bancare în Republica Moldova în contextul dezvoltării tehnologiilor financiare
Grecu Luminița
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.2. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6.
Disponibil online 10 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat al dreptului de revocare a contractelor la distanță
Cojocaru Violeta, Cara-Rusnac Aliona
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia companiilor de publicitate exterioară și contribuția la dezvoltarea ramurii
Drăgălin Iuliana1, Radov Mariana2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile managementului serviciilor
Litvin Eugeniu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-173. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные вопросы ресторанного маркетинга
Bognibova Elena
Славянский университет, Республика Молдова
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă
Tintiuc Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19