IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "psiholog"
Aplicarea terapiei cognitive comportamentale în bulimia nervoasă la tineri. Studiu de caz
Glavan Aurelia, Rusu Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-428. Vizualizări-2229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihologic adaptat la pacientul oncologic
Ghimpu Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigențe de ordin juridic, etic și psihologic privind dispunerea și efectuarea expertizelor judiciare în cauzele cu minori
Popa Alina
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihopedagogic în realizarea unei educații de calitate în contextul politicilor educaționale
Rusnac Virginia, Lungu Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind procesul de asigurare a activității psihologice în școală (din perspectiva elevilor din ciclul liceal
Potâng Angela, Șterbeț Ruxandra
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihosocială a persoanelor cu dizabilități în procesul de reabilitare complexă prin programe educaționale
Glavan Aurelia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea profesională a psihologului narativ
Tolstaia Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și funcțiile suportului psihologic și pedagogic pentru copiii cu dizabilități
Milici-Suverjan Gabriela
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procesuale privind audierea minorilor în cadrul procesului penal
Pilat Sofia1, Armanu Igor2
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-23. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional din Finlanda
Paladi Oxana
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și metodologice ale evaluării psihologice a persoanelor post accident vascular cerebral
Bucun Nicolae, Glavan Aurelia
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componente psiho-emotionale ale diabetului zaharat la tineri și importanța suportului psihologic
Maiorescu Mircea Tudor,, Glavan Aurelia
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviul şi anamneza clinică a adultului şi a copilului
Cojocaru Aurelia, Lungu Natalia
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-129. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant
Alexandrov Iurii1, Diţa Maria2
1 Institutul de Psihologie al Academiei Ruse de Științe,
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-82. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație și asistență psiho-socială a persoanelor cu dizabilități cronice în procesul de reabilitare complexă
Glavan Aurelia1, Vîrlan Maria2
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические особенности работы над романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в процессе формирования коммуникативной компетенции обучаемых
Colesnic Liubovi
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Славянские чтения
Nr. 8(14) / 2016 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16