IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(83) pentru cuvîntul-cheie "school"

Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți

Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia

Vasilache Ala
Instituția de Educație Timpurie nr.225, Chișinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea socio-emoțională: o provocare pentru școala secolul XXI

Ilie Vali, Frăsineanu Ecaterina Sarah
Universitatea din Craiova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația în postmodernitate

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике

Davidenko Andrei12
1 Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского,
2 Национальный университет „Черниговский коллегиум” имени Т.Г. Шевченко
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei copiilor în familii de tip patriarhal

Magdaliuc Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Family perception of student’s failure in school

Cumpănășoiu Teodor Sorin
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lecturii în dezvoltarea personala a elevilor

Simion Mihaela Nicoleta
Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea' Focșani, Județul Vrancea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi metode și strategii de educație a copiilor în era digitală

Şpac Silvia
Institute of Education Sciences
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea activităților extrașcolare din perspetiva parteneriatelor educaționale

Clichici Veronica
Institute of Education Sciences
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Școala pentru diversitate în epoca digitală

Burlacu Natalia1, Georgescu Maria23
1 Technical University of Moldova,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
3 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normativitate didactică în formarea competenţei decizionale la elevi

Scorțanu Alexandrina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive

Scorțanu Alexandrina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoniul cultural în sistemul educațional: strategii de promovare

Moisei Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi școli bisericești primare în arealul basarabean la sfârșit de secol al XIX-lea

Eţco Diana
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Mutații” educaționale: tendințe și consecințe

Edu Inga
Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The ethiopian community of Israel: the relation between language and reading development, and the integration of new immigrants in school organizational structure

Bahar Shoulamit, Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 83