IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "modernitate"
Aurel Stroe — personalitate marcantă a muzicii românești moderne
Coroiu Petruța Maria
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective istorice asupra globalizării
Vizureanu Viorel
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiția muzeului și rolul acestuia în societatea de azi
Barbu Gabriel
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 35(48_S) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul într-o continuă cucerire spirituală a elevilor – nativi digitali
Axentii Ioana Aurelia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și metode de predare integrată
Standavid Adrian Gheorghe
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-consumption of fashion in 18th century Britain and its social implications
Stah Diana
Tiraspol State University
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105 ani de la înfăptuirea Marii Uniri Etapele revenirii Basarabiei în cadrul statului național unitar român
Enciu Nicolae
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The metamorphosis of religion and spirituality in contemporary society
Barcari Dina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea clasica a subiectelor „rupte” din istorie ca model pentru creatia literara moderna
Gheorghiță Ana
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul poetic românesc
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări pentru Opera omnia
Şoitu Laurenţiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realitățile lumii lichide din perspectiva filosofiei sociale a lui Anthony Giddens
Troianowski Lidia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aurel Stroe — personalitate marcantă a muzicii românești modern
Coroiu Petruța Maria
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideea „Daco-românismului” la românii din Transilvania în epoca modernă
Romînaşu Radu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza identității umane în postmodernitate
Saharneanu Eudochia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernitatea în educație
Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața cotidiană în Basarabia (anii 1930). Repere istoriografice
Fondos Aurel
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intre tradiţie şi modernitate
Bolboceanu Zinaida
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19