IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "identitate culturală"
Discursurile muzicale cultural distincte în noile școli componistice de la sfârșitul sec. al XIX-lea — începutul sec. XX
Barbas Valeria
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentul național – însemn al identității culturale
Moisei Ludmila
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative culturale urbane
Muntean Delia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universality and disruption in Mihai Eminescu‟s Făt-Frumos din Lacrimă – upon a „Romanian mythology‟ and the pattern of the folktale
Muntean Ioana-Lavinia
”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihologiei sociale asupra culturii, minţilor şi identităţilor multiculturale
Nastas Dorin
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, R. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensions of Intercultural Communication in the Online Environment
Lazarev Ludmila
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind conflictele culturale
Plămădeală Ion
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea lingvistică și culturală a elevului
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția identității culturale prin educație. Premise, oportunități, dificultăți
Cucoş Constantin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralitatea și sincretismul tradițiilor musicale populare contemporane: spre o nouă paradigmă a valorificării identității naționale în educație
Chiseliţă Vasile
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea identităţii culturale prin valorificarea ornamentelor naţionale
Moisei Ludmila
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe și modele de familii în educația de gen a copiilor în diferite țări
Duminică Stella
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea și identitatea culturală în lumea contemporană
Creţu Vasile, Sochircă Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiția covoarelor din perspectiva dinamismului cultural
Moisei Ludmila
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian art and meta-reference
Arhip Odette
Ecological University of Bucharest
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 2. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul educației etnoidentitare în formarea orientărilor axiologice la elevii de liceu
Ciobanu Ștefania-Mona-Lisa
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costumul tradițional din zona Oașului – de la pânza țesută la dantela brodată
Dobrescu Adela
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi alteritate culturală şi lingvistică
Prisecari Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentul naţional – însemn al identităţii culturale
Moisei Ludmila
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate culturală: delimitări conceptuale
Comendant Tatiana, Mitriuc Ana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23