IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "refugees"
Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană
Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele şi efectele migraţiei internaţionale din Republica Moldova
Creţu Olesea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi
Odagiu Iurie, Luchin Lilian
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic privind protecția copiilor refugiaţi
Tizu Svetlana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация миграционной политики ЕС в условиях обострения проблем нелегальной миграции и беженцев
Balitskaia Iuliia
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența Uniunii Europene acordată Ucrainei în urma invaziei militare a Federației Ruse
Rusu Aliona
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE-Republica Moldova: fortificarea siguranței persoanelor refugiate din Ucraina
Burlea Angela
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională în contextul crizei refugiaților
Colaţchi Angela1, Donoaga Ecaterina12, Lîsîi Cătălin3
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională în contextul crizei refugiaților
Colaţchi Angela1, Donoaga Ecaterina12, Lîsîi Cătălin3
Identităţile Chişinăului
Ediția 6. 2020. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0404-6.
Disponibil online 19 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refugees and their legal status in the Republic of Moldova
Slesari Sabina
Moldova State University
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţa umanitară în contextul crizelor contemporane: aspecte privind reglementarea juridică
Guşanu Corneliu
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organizaţiilor internaţionale în procesul de unificare a normelor ce reglementează protecţia diferitor categorii de migranţi
Cigulea Aliona
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebuilding Fortress Europe, Building Fortress USA: From Discursive to Physical Boundaries against Refugees on a Global Level
Jovanovic Srdan Mladenov
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The economic impact of refugees
Lazari Silvia1, Şargu Lilia1, Gribincea Alexandru2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience in the support measures for refugee children
Ciobanu Mihail12
1 Moldova State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классификация диаспор: научные и модернистские подходы
Autor Nou
Академия публичного управления
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
2017. Chişinău. .
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul raptului sovietic din 28 iunie 1940, asupra intelectualităţii din Basarabia
Palade Gheorghe
Politici imperiale în Estul şi Vestul spaţiului românesc
Ediția 3. 2010. București, România. .
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Окремі особливості судового розгляду адміністративних справ щодо статусу біженців
Gherasimenko Evghenii
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of formation of administrative court decisions on protection of rights and freedoms of foreign citizens
Bodnar Serghei
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(11) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 21 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refugiați și epidemia
Mitroi (Mogos) Oana Elena
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49