IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "beneficii"
Testarea electronica - metoda eficeinta de invatare
Bragaru Tudor
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul literar în calitate de material autentic pentru orele de limbă engleză

Petriciuc Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accepţiuni generice privind noţiunea de corupţie

Soroceanu Igor
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea UE: riscuri și beneficii

Dulschi Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economic and social benefits of public sector marketing

Sasu Constantin, Niță Vladislav
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clusterul ca factor de competitivitate în turismul rural

Buzdugan Adriana
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bee honey: history, characteristics, properties, benefits and adulteration in the beekeeping sector

Chirsanova Aurica1, Capcanari Tatiana1, Boiştean Alina1, Khanchel Imen2
1 Technical University of Moldova,
Journal of Social Sciences
Nr. 4(3) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-107. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The beneficial effects of e-Governance for Moldovan society

Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre distincţia şi asemănarea contractului de donaţie cu alte acte de gratificare

Ardelean Grigore
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea pozitivă. De ce nu și alegerea bibliotecarilor?

Vlasova Alla
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spaţiile verzi din regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul social al activităților extra-curriculare prin prisma polivalenței beneficiilor antrenate

Pintilei Nicoleta-Aura
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul exodului creierilor asupra economiilor țărilor

Carabet Maria1, Gribincea Alexandru2, Lazari Silvia2, Habași Manal2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multilingualism: Perspectives, Benefits and Challenges

Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrastive-comparative study on students’ perceptions of using literary texts as authentic language learning resources

Petriciuc Lilia
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Revista de Pedagogie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 0034-8678 /ISSNe 2559-639X
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locuinta naturala

Mironescu-Botezatu Natalia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fructele unabi – ingredient alimentar funcțional

Vădănescu Natalia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urzicile – plantă multifuncțională în preparate tradiționale

Gutium Olga, Cazac-Scobioala Viorica
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind operaţiunile de fuziune realizate la nivelul republicii moldova şi impactul acestora asupra companiilor participante
Cojocaru Maria1, Hromei Anca-Simona2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spaţiile verzi din RDC a Republicii Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru12, Ciobanu Cristina12
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26