IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "brand"
Particularităţile instrumentelor de marketing în vînzările online
Melnic Igor, Golovco Vasile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-62. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața și activitatea creatorului de brand Valentina Vidrașcu
Florea-Donica Lilia
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul publicității în postmodernism: Jean Baudrillard
Butnariu Nutu
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza evoluției etichetelor pentru vin spumant în Republica Moldova
Bocancea Elena, Lazăr Veronica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul formării unui brand
Remarciuc Iulia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea strategiilor de management a evenimentelor în promovarea brandului produsului
Țăruș Radu
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-139. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brand-urile autohtone. Dincolo de identitate vizuală
Guţu Laura, Budurin-Furculiţă Cristina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-65. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marca – element strategic al întreprinderilor moderne
Moraru Andreea
Drept, Economie şi Informatică
Nr. 1(14) / 2008 / ISSN 1810-8725
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul de țară: aspecte teoretice si practice
Buzdugan Adriana
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii competitive de dezvoltare a imaginii întreprinderii
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(121) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea brandurilor autohtone Iuvas, Maicom și Vasconi prin prisma indicatorului Net Promoter Score
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară
Platon Nicolae
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul bazat pe cercetarea preferințelor consumatorilor
Belostecinic Igor
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul brandingului in marketingul strategic
Savciuc Oxana, Belostecinic Igor
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-113. Vizualizări-1297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using of the modern promotion methods of moldavian wineries brands: status and challenges
Ghenova Svetlana
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mărcilor comerciale în activitatea de marketing a farmaciei comunitare
Negrescu Elena, Peschin Anatolie
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of branding in the sustainable development of tourist destination
Marchina Irina, Drogomyretska Mariana
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-38. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi importanţa brandului în activitatea companiilor
Goian Mariana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional
Creangă (Davidescu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări pentru Opera omnia
Şoitu Laurenţiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26