IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "economic system"
Региональные кластерные структуры при формировании стратегии диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора
Litvinov Dmitrii, Lagodienko Vladimir
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sistemului economic în creșterea potențialului productiv agricol
Gîrneţ Slavic
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale finanțării proiectelor inovaționale regionale
Davidov Cătălina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the state in regulating entities’ economic interests in agriculture
Novicova Natalia
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on the need to implement the combined measures in the strategy of socio-economic development of the Republic of Moldova on sustainable principles in the context of distinct challenges
Balan Igor, Rusu Gheorghe
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конкурентоспостобность предприятия – один из основных внешних индикаторов диагностики экономической защищенности
Pojueva Tatiana
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции развития конкурентного законодательства Украины в условиях глобализации
Lekari Serghei
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Value concepts of „economic law and order” and „economic security” (problem)
Bilousov Evghen
Yaroslav Mudryi National Law University
Legea şi Viaţa
Nr. 4(280) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura conservativă, mijloc de creștere a competitivității produselor agricole autohtone regionale
Gîrneţ Slavic
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme socio-politice. Şomajul
Vîrtosu Iana, Florea Valeria, Ţurcan Galina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-150. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza potențialului de inovare în sistemul de securitate economică: abordare macroeconomică
Coreţchi Boris
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica valorificarii potentialului energetic al biomasei din Republica Moldova
Gherman Olimpiu, Zaharco Silvia
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea sistemelor economice prin modele matematice
Doncean Marilena1, Doncean Gheorghe2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea constituțională a sistemului economic – tendință proprie constituționalismului contemporan
Guceac Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platformization and transformation of the institutional environment of economic activity
Autor Nou
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15