IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "interdisciplinary"

Abordul pacientului cirotic din perspectiva interdisciplinară

Cazacov Vladimir, Hotineanu Vladimir, Negarî Nadejda, Darii Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta paideică versus fenomenul interdisciplinarității la formarea culturii filologice

Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinary teaching of a light-based biological process: photosynthesis
Brînza Cristina Carmen
Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intellectual Creation - Reconsidering the Disciplinary System. New Research Challenges in the Era of the Knowledge Economy

Duică Anişoara1, Condratchi Liliana2, Roșcovan Stela2
1 Valahia University of Targoviste,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactul lingvistic și situața interferențelor lingvistice

Bălu Maria Mădălina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni fotografici care au la bază antroponime
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectele de învăţare: de la concepţie la evaluarea extra muros

Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul interdisciplinar în cadrul orei de limba si literatura română
Popovici Silvia
Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga“
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of interdisciplinarity in psychological research

Leuțanu Gabriela1, Cucer Angela2
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
2 Institute of Education Sciences
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postulate ale axiologiei educaţiei ca ştiinţă pedagogică

Bețivu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdisciplinary approach in scientific research of students from the faculties of sport

Vechiu Cosmin-Gabriel
Canadian International School of Hefei
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 34(2) / 2019 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11