IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(96) pentru cuvîntul-cheie "genotype"
Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine
Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тест - метод определения продуктивности генотипы винограда в условиях изменения климата
Alexandrov Eugeniu
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Botnarenco Pantelimon
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молочная продуктивность коров разних генотипов западного внутрипородного типа украинской чорно-пестрой молочной породы
Ferenț L.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние генов Gh и Pit-1 на рост и развитие молодняка абердин-ангусской породы крупного рогатого скота
Serdiuk G., Pozovnikova M.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular characterization of bovine leukemia virus from Moldovan dairy cattle
Pluta Aneta1, Rola-Luszczak Marzena1, Kubis Piotr1, Balov Svetlana2, Moscalic Roman2, Choudhury Bhudipa3, Kuzmak Jacek1
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
Archives of Virology
Nr. 6(162) / 2017 / ISSN 0304-8608
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine
Rotaru Ilie1, Moraru Petru2, Secrieru Serghei1
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica liniilor și soiurilor de grâu durum de toamnă după caracterele de productivitate
Rotari Silvia, Gore Andrei, Leatamborg Svetlana, Bogdan Viorica
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The scientific approach to swine breeding based on quantity increase and quality improvement of pork meat
Rotaru Ilie
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preventive evaluation of drought resistance of apple varieties and hybrids
Bucarciuc Victor, Cozmic Radu
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркеры генетического риска развития бронхиальной астмы у детей Республики Молдова
Cîrstea (Buga) Olga1, Vasilos Liubovi1, Cojocaru Ala1, Ivaşcenko T.2, Aseev M.2, Horodişteanu-Banuh Adela1, Aramă Marina1, Savoschin Dorina1
1 Центр матери и ребенка,
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution of rs6795970 SNP variants in SCN10A gene in young population of the Republic of Moldova.
Butovscaia Cristina, Buza-Zueva Anastasia, Galea-Abdușa Daniela, Curocichin Ghenadie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicări genetice la copiii hipertensivi cu dereglări metabolice supraponderali şi obezi.
Cojocari Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymorphism N34S of the spink1 gene in ukrainian patients with different forms of acute pancreatitis
Maximiuc Vitalii, Polianskii Igor, Hrinciuc Fedir, Tarabanciuc Volodimir
Bukovinian State Medical University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфологические мутанты горчицы сарептской с измененным жирнокислотным составом масла
Juraveli V.
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea efectului heterozis la hibrizi F3-F4 de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Frunză Daniela
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotipurile de viţă-de-vie şi factorii mediului ambiant
Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile1, Autor Nou2, Găină Boris2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea limitei de nord la cultivarea viţei-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea şi selectarea hibrizilor de salvia SCLAREA L. în calitate de forme parentale în hibridări
Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 96