IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "răspundere disciplinară"
Reglementări privind caracterele juridice ale instituției disciplinei de muncă și răspunderii disciplinare a salariaților
Romandaş Nicolae1, Gurin Eduard2
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică în domeniul securității și sănătății în muncă
Romandaş Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind dreptul salariatului la contestarea sancțiunilor disciplinare
Romandaş Nicolae1, Gurin Eduard2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul administrativ al autoritatilor de protectie a copilului asupra respectarii legislatiei
Focşa Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică a autorităţilor publice: premise teoreticonormative,particularităţi și forme
Şevcenco Igor
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The causes of exoneration from disciplinary liability
Travinskaia Irina, Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих в Україні
Pancenko Victoria
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(46) / 2021 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului
Cozma Daniela
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea reglementărilor legale aferente răspunderii administrativ -disciplinare aplicate colaboratorilor vamali
Bodlev Sergiu
Legea şi Viaţa
Nr. 12(312) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea ca element al statutului parlamentarilor
Micu Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității judecătorilor și a executorilor judecătorești în perioada Marii Uniri
Creţu Vasile
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности, как гарантия его независимости
Gorzov Anatolii
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de răspundere administrativă şi formele ei
Pisarenco Olga
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(38) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 December, 2016. Descarcări-87. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independenţa magistratului și răspunderea disciplinară a acestuia. Elemente de drept comparat
Manea Tamara
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(31) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-49. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Elemente de drept comparat
Manea Tamara
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-42. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a salariaților în sfera muncii. reflecții cu privire la natura juridică
Gurin Eduard
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea constituţională a guvernanţilor – legitimitate şi oportunitate
Arseni Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale privind scopul sancțiunii în activitatea judecătorilor
Arseni Alexandru, Balaban Sergiu
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disciplina muncii în cadrul administrației naționale a penitenciarelor și subdiviziunilor acesteia
Moraru Victor, Samoilenco Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disciplina muncii în cadrul administrației naționale a penitenciarelor și subdiviziunilor acesteia
Moraru Victor, Samoilenco Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 11 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23