IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "musical folklore"
Mărturii documentare despre muzica naţională în cultura europeană.Periplu istoriografic (secolele XVI—XVII)
Ghilaş Victor
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Забытые страницы творчества Иона Маковея
Cocearova Galina
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertorii folclorice ale comunitatilor de Ceangai din Moldova
Paşca Eugenia Maria
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte descriptive ale trăsăturilor stilistice în folclorul muzical
Vieru Niculai
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 20 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folk music in the classical violin repertoire
Dhiani Heath
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iordan DATCU. Etnologi basarabeni, nord-bucovineni şi transnistrieni. Bucureşti, 2014, 270 p.
Cirimpei Victor
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональная подготовка будущих педагогов посредством внедрения музыкального фольклора мультиэтнической среды в учебно-воспитательный процесс
Veliksar Veronika
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale portretului de creație a profesorului Ion Radu
Dermenji Igor
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și particularități ale colectării și publicării folclorului muzical din satele nistrene pe parcursul secolului XX – începutul secolului XXI
Dragoi Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста средствами музыкального фольклора
Ileva Polina
Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: realizări și perspective știinţifico-didactice
Slabari Nicolae
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modern perspective of teaching musical folklore disciplines in college and university
Zaițeva Eleva
Schnitke Moscow State Institute of Music, Moscow
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Bunea Diana, Badrajan Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13