IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "avantaj competitiv"
Relațiile publice ca avantaj competitiv al organizațiilor mari
Andreica Angela1, Pascu Bogdan2, Pascu Luoana3
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'expérience de la France dans le domaine des pôles/clusters économiques
Mînza Andreea-Anastasia, Benea-Popuşoi Elina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepțiile „generzeților” asupra imaginii Republicii Moldova
Grigoraş Maria
Economica
Nr. 2(124) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii competitive de dezvoltare a imaginii întreprinderii
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(121) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea brandurilor autohtone Iuvas, Maicom și Vasconi prin prisma indicatorului Net Promoter Score
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea lanțului valoric – ca instrument al managementului performant în asigurarea competitivității ramurii pomicole
Litvin Aurelia1, Dobrovolschi Ludmila2
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea unui sistem național de inovare ca o condiţie de creştere a competitivităţii ţărilor în economia globală
Duşcov Raisa
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii pentru furnizarea serviciilor
Buzdugan Adriana
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The shift from nation-states to urban areas as a new approach to addressing economic challenges (Trecerea de la conceptul de statnațiune la zonele urbane: o nouă abordare a provocărilor economice)
Mahmadbecov Ruslan, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul inovaţional – sursă a avantajului competitiv/ Innovational Marketing - Source ofCompetitive Advantage / Инновационный маркетинг - источник конкурентных преимуществ
Chiriac Lilia
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameliorarea imaginii întreprinderii prin utilizarea unui cadru operațional de gestionare strategică a imaginii
Malancea Iurie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente și metode de măsurare a imaginii întreprinderii pe piață
Malancea Iurie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia abordărilor clasice şi contemporane referitor la conceptul de competitivitate a economiei naţionale
Bradu Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În căutarea avantajului competitiv pentru întreprinderile din sectorul de confecții al Republicii Moldova
Crucerescu Cornelia, Castraveț Corina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul cunoştinţelor în activitatea de cercetare ştiinţifică managerială
Volcu Gheorghe
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 17(1) / 2014 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 June, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandul de ţară – domeniu distinct al marketingului internaţional în condiţiile concurenţei globale
Furdui Veronica
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17